Головна сторінка Статистична інформація Мапа сайту Експрес-випуски Юним громадянам

Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікація >> 
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
© Головне управління статистики у м.Києві, 2007-2016
Головна > Статистична інформація
Зберегти / шлях Версія для друку Передати по пошті

Статистична інформація

План-графік оновлення матеріалів розділу ``Статистична інформація`` на 2017 рік

Демографічна та соціальна статистика

       Населення та міграція

Чисельність населення (щомісячна інформація)

Природний рух населення (щомісячна інформація)

Міграційний рух населення (щомісячна інформація)

Населення (1995-2016рр.)

Методологічні пояснення

  

 Ринок праці

       Зайнятість та безробіття

Основні показники ринку праці (2000-2015рр.)

Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (щорічна інформація)

Попит та пропозиція робочої сили (щомісячна інформація)

Зареєстроване безробіття (щомісячна інформація)

Працевлаштування зареєстрованих безробітних (щомісячна інформація)

Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості (2000-2012рр.)

Динаміка потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності (2002-2012рр.)

Динаміка працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності (2002-2012рр.)

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості

Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (2000-2011рр.)

Методологічні пояснення

 

       Оплата праці та соціально-трудові відносини

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (2002-2015рр.)

Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності (1995-2012рр.)

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності (2010-2015рр.)

Заборгованість із виплати заробітної плати (станом на 1 січня) (2000-2016рр.)

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Заборгованість із виплати заробітної плати (щомісячна інформація)

Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати

Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати

Методологічні пояснення

 

       Освіта

Дошкільні навчальні заклади (1995-2015рр.)

Загальноосвітні навчальні заклади на початок (1995-2016рр.)

Професійно-технічні навчальні заклади (1995-2015рр.)

Вищі навчальні заклади (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Охорона здоров'я

Заклади охорони здоров`я (1995-2015рр.)

Медичні кадри (1995-2015рр.)

Захворюваність населення (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення

        

       Доходи та умови життя

Характеристика домогосподарств (1999-2015рр.)

Структура сукупних витрат (1999-2015рр.)

Структура сукупних ресурсів (1999-2015рр.) 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (1999-2014рр.) 

Диференціація життєвого рівня населення (1999-2014рр.)

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2015рр.)

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000-2014рр.) (раз на 2 роки)

Методологічні пояснення 

 

       Соціальний захист

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів на початок (1996-2016рр.)

Чисельність дітей, усиновлених протягом (2000-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Населені пункти та житло

Житловий фонд (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Правосуддя та злочинність

Правопорушення (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Культура

Заклади культури та мистецтва (1995-2015рр.)

Засоби масової інформації та книговидання (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення     

 

 Економічна статистика

       Національні рахунки

Валовий регіональний продукт

Методологічні пояснення

Доходи та витрати населення м.Києва (щоквартальна інформація)

Доходи населення м.Києва (2002-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

  Економічна діяльність

       Діяльність підприємств

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Основні показники діяльності підприємств за районами

Методологічні пояснення

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати підприємств до оподаткування за районами (щорічна інформація)

Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами  економічної діяльності  (щорічна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності (щоквартальна інформація)

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності (щомісячна інформація)

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами економічної діяльності (річна інформація) 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за видами промислової діяльності (річна інформація)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за районами (річні дані)

Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності (щорічна інформація)

Методологічні пояснення

      

       Внутрішня торгівля

Роздрібний товарооборот (щомісячна інформація)

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за районами (щоквартальна інформація)

Торгівля (1990-2015рр.)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2015рр.)

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

Кількість бірж на початок року (2003-2015рр.)

Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (щоквартальна інформація)

Кількість бірж (щоквартальна інформація) 

Методологічні пояснення

 

       Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2015рр.)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2015рр.)

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2015рр.)

Індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (2010-2013рр.)

Інвестиції в основний капітал (1995-2011рр.)

Методологічні пояснення

     

       Сільське, лісове та рибне господарство

            Сільське господарство

Середні ціни реалізації продукції сільського господарства (щомісячна інформація)

Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства (1996-2015рр.)

Методологічні пояснення

            Лісове господарство та мисливство

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2015рр.)

Основні показники ведення мисливського господарства (1990-2015рр.)

Заготівля ліквідної деревини (2010-2015рр.)

Методологічні пояснення

            Рибне господарство

Рибне господарство у 2014 році (щомісячна інформація)

Рибне господарство (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Енергетика

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щомісячна інформація)

Використання палива

Використання окремих енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (щорічна інформація)

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників (щомісячна інформація)

Запаси палива

Методологічні пояснення

             

       Промисловість

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за період з початку року (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2003-2015рр.)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності уточнені дані (2004-2014рр.) 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (уточнені дані) (щорічна інформація)

Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація)

Виробництво основних видів промислової продукції (2003–2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Будівництво

Прийняття в експлуатацію житла (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (щоквартальна інформація)

Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель (2003-2015рр.)

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла та кількість збудованих квартир (2000-2015рр.)

Кількість будівель та інженерних споруд незавершеного будівництва станом на 1 січня (2004-2015рр.)

 
 
 
 

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1995-2012рр.)

Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (за періоди з початку року) (щомісячна інформація)

Введення в експлуатацію житла (1995-2011рр.)

Наявність і стан основних засобів за 2010 рік

Вартість основних засобів м.Києва (2000-2010рр.)

Методологічні пояснення

 

       Транспорт

Вантажні перевезення (щомісячна інформація)

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

Транспорт (1995-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Туризм

Готелі та інші місця для тимчасового проживання (2000-2010рр.)

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995-2011рр.)

Колективні засоби розміщування (2011-2015рр.)

Туристичні потоки (2000-2015рр.)

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря (1990-2015рр.)

Викиди діоксиду сірки та оксидів азоту в атмосферне повітря (1990-2015рр.)

Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2015 році 

Основні показники поводження з відходами (1994-2015рр.) 

Основні показники утворення поводження з відходами у 2015 році

Утворення та утилізація відходів за категоріями матеріалів у 2015 році 

Витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат у звітному році

Методологічні пояснення

 

       Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіку м.Київа (щоквартальна інформація)

Прямі інвестиції (на початок 1995-2015рр.)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з м.Києва в економіку країн світу (щоквартальна інформація)

Методологічні пояснення

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами м.Києва (щомісячна інформація)

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за уточненими річними даними

Товарна структура зовнішньої торгівлі м.Києва (щомісячна інформація)

Товарна структура зовнішньої торгівлі за уточненими річними даними

Географічна структура експорту-імпорту товарів м.Києва за 1996-2015 роки

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами м.Києва (щоквартальна інформація)

Структура зовнішньої торгівлі послугами м.Києва (щоквартальна інформація)

Експорт-імпорт послуг за країнами світу (квартальна інформація за уточненими річними даними)

Структура експорту-імпорту за видами послуг (квартальна інформація за уточненими річними даними)

Географічна структура експорту-імпорту послуг (1996-2015рр.)

Методологічні пояснення 

 

       Ціни

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

Індекси споживчих цін на товари та послуги  (2007-2015рр.)

Методологічні пояснення

           

       Наука, технології та інновації

Науково-технічна діяльність (піврічна інформація)

Наукові кадри та кількість організацій (1995-2015рр.)

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995-2015рр.)

Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2015рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2015рр.)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

       Інформаційне суспільство

Доходи від надання послуг пошти та зв’язку (щоквартальна інформація)

Засоби телефонного зв`язку (щоквартальна інформація)

Пошта та зв’язок (2000-2015рр.)

Методологічні пояснення

 

          

Багатогалузева статистична інформація

       Комплексна статистика

Основні показники соціально-економічного розвитку м.Києва

 

       Регіональна статистика