Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2023
Головна > ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ > Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (щорічна інформація)

Архів [2008р.] [2009р.] [2010р.] [2011р.] [2012р.] [2013р.] [2014р.] [2015р.] [2016р.] [2017р.] [2018p.][2019p.]


 

 

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 20
20 року

 

(тис.грн)

 

Код
за
КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

Усього1

 

2305497720,4

2626877861,6

2500913461,9

2949718076,9

сільське, лісове та
рибне господарство

A

54223279,5

54135547,5

37317510,9

38170654,7

промисловість

B+C+D+E

606316347,1

603464688,2

428337074,3

567007976,5

будівництво

F

85045343,6

93904759,1

167720407,9

201793981,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

162914949,5

177468228,5

854026052,3

1051008381,4

транспорт, складське господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

H

482146582,0

713205206,7

95194114,1

161107818,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

18474309,0

19909381,3

8704693,9

8849776,0

інформація та телекомунікації

J

101675856,2

113031373,8

53209452,7

77684721,2

фінансова та
страхова діяльність

K

126582054,6

139675886,9

264413973,8

325290511,3

операції
з нерухомим майном

L

206186696,5

229796263,6

160353570,9

163536914,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

382727505,7

384033828,3

354879013,1

268277973,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

46755329,0

50407276,4

64255157,5

65588451,8

освіта

P

2798791,0

3005797,7

1452237,7

1997377,4

охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

10110548,3

25033968,5

4518419,1

9648604,1

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

18628431,3

18915808,4

4052605,0

6712181,6

надання інших видів послуг

S

911697,1

889846,7

2479178,7

3042754,2

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.


 

 

Продовження

 

Код
за
КВЕД-2010

Актив

Пасив

необоротні активи та
групи вибуття

власний капітал

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

Усього1

 

120022211,0

5875276,1

1654326219,3

1650043136,5

сільське, лісове та
рибне господарство

A

4595,9

4334,0

43441626,6

40953934,1

промисловість

B+C+D+E

351332,4

1131111,2

401075577,6

340090186,8

будівництво

F

225205,4

494665,8

–14334953,5

–21442075,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

582541,9

234883,4

121299511,0

133702050,7

транспорт, складське господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

H

114777972,2

465582,3

453816151,5

555945924,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

7535,2

7581,3

6200650,9

4069471,0

інформація та телекомунікації

J

37518,5

51325,9

50317019,7

53056394,1

фінансова та
страхова діяльність

K

3512979,1

2880030,6

138447981,1

169254399,9

операції
з нерухомим майном

L

321968,8

357173,5

28345695,9

6595431,1

професійна, наукова та технічна діяльність

M

43142,2

71983,3

420719918,4

349586595,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

155345,1

172987,2

–14646628,1

–16525765,6

освіта

P

66,7

66,7

1327955,9

1251678,7

охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

233,1

226,2

6601409,3

20895171,5

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

1726,3

1673,0

10833962,9

11702546,1

надання інших видів послуг

S

48,2

1651,7

880340,1

907193,7


 

Продовження

 

Код
за
КВЕД-2010

Пасив

довгострокові
зобов’язання і забезпечення

поточні
зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

Усього1

 

739960294,7

959803636,2

2511106780,3

2969221179,0

сільське, лісове та
рибне господарство

A

5485563,5

5681969,8

42618196,2

45674277,3

промисловість

B+C+D+E

184465523,1

248024627,9

449438640,9

583481778,0

будівництво

F

47053030,0

45906507,1

220219477,7

271655825,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

82156879,1

104881268,4

814065091,7

990128167,8

транспорт, складське господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

H

92776571,3

147836180,7

128790617,2

170912555,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

9609990,7

11208450,2

11372655,1

13488817,4

інформація та телекомунікації

J

28655180,2

52050104,0

75935508,9

85651359,7

фінансова та
страхова діяльність

K

68264805,2

81004101,0

184974399,2

214442812,9

операції
з нерухомим майном

L

102043324,0

127137218,7

235089818,9

259900993,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

91825558,2

105367811,4

225104148,0

197421587,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

21955903,0

23270518,1

103856507,7

109406315,7

освіта

P

909856,8

423908,3

2013282,7

3327654,8

охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

1838260,8

3902784,7

6189530,4

9884842,6

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

2772672,8

3006629,9

9075499,0

10918688,6

надання інших видів послуг

S

147176,0

101556,0

2363406,7

2925502,6


 

Продовження

 

Код
за
КВЕД-2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані
з необоротними активами та групами вибуття та
чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

на 1 січня 2020р.

на 31 грудня 2020р.

Усього1

 

21040099,0

3403262,9

4926433393,3

5582471214,6

сільське, лісове та
рибне господарство

A

355,0

91545386,3

92310536,2

промисловість

B+C+D+E

25012,2

7183,2

1035004753,8

1171603775,9

будівництво

F

53402,7

73149,3

252990956,9

296193405,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2061,9

6,4

1017523543,7

1228711493,3

транспорт, складське господарство,
поштова та
кур’єрська діяльність

H

16735328,3

83947,0

692118668,3

874778607,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

3241,4

27186538,1

28766738,6

інформація та телекомунікації

J

15118,6

9563,1

154922827,4

190767420,9

фінансова та
страхова діяльність

K

2821822,0

3145115,0

394509007,5

467846428,8

операції
з нерухомим майном

L

1383397,4

56707,8

366862236,2

393690351,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

36,4

7790,2

737649661,0

652383784,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

49,0

17647,2

111165831,6

116168715,4

освіта

P

4251095,4

5003241,8

охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги

Q

14629200,5

34682798,8

мистецтво, спорт,
розваги та відпочинок

R

627,9

1798,4

22682762,6

25629663,0

надання інших видів послуг

S

1,2

0,3

3390924,0

3934252,6