Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2022
Головна > ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ > Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

Рентабельність операційної діяльності
великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості
за січень–вересень 2018 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

 

 

 

 

Промисловість

61769525,0

498188286,2

12,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

45903968,5

73270893,1

62,6

Переробна промисловість

4279971,5

192085083,6

2,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–799878,5

130165435,5

–0,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

133401,4

2636140,8

5,1

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

1081194,2

7330715,1

14,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

...1

...1

...1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

...1

...1

...1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

2273772,4

12863866,1

17,7

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

509038,6

13130902,9

3,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

135690,9

5215529,6

2,6

машинобудування

681643,4

11873679,4

5,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

192158,1

2566829,4

7,5

виробництво електричного устатковання

36785,4

1901106,3

1,9

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

222705,9

3490543,5

6,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

229994,0

3915200,2

5,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

73500,2

3009567,8

2,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11300643,5

228083222,3

5,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

284941,5

4749087,2

6,0

_____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.