Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2023
Головна > ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ > Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Архів [2016р.] [2017р.]

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 вересня 2017 року

 

(тис.грн)

 

 

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

на
1 січня

2017р.

на
30 вересня

2017р.

на
1 січня

2017р.

на
30 вересня

2017р.

 

 

 

 

 

Усього1

1934213324,7

1931520793,8

1175988945,0

1323285065,8

сільське, лісове та рибне господарство

1572392,7

1900410,5

1516307,4

1858745,0

промисловість

396075674,9

399351897,1

301996164,6

338575762,4

будівництво

31050597,5

31430591,2

57506732,2

65350834,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

56863097,0

62526538,8

432214069,5

458832659,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

748156884,7

735696954,5

80098151,7

97423346,5

тимчасове розміщування й організація харчування

8194717,6

7908209,3

3465572,4

4744260,7

інформація та телекомунікації

55408695,1

56322207,1

29744887,2

34834957,1

фінансова та страхова діяльність

49581610,3

53204252,6

60679674,9

72448787,1

операції з нерухомим майном

60832258,4

61595133,5

18454899,3

19001904,2

професійна, наукова та технічна діяльність

487450973,6

481580716,5

176003134,1

213504762,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

23475217,5

23373491,2

9284460,6

11390224,3

освіта

1244047,8

1395208,4

295820,7

345501,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2961368,2

3662252,1

1229501,7

1552287,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11151188,5

11349359,0

2798760,5

2649299,6

надання інших видів послуг

194600,9

223572,0

700808,2

771734,2

 


 

Продовження

 

Актив

Пасив

необоротні активи та групи вибуття

власний капітал

на
1 січня

2017р.

на
30 вересня

2017р.

на
1 січня

2017р.

на
30 вересня

2017р.

 

 

 

 

 

Усього1

2534078,8

3586652,6

1427586139,6

1508357459,7

сільське, лісове та рибне господарство

23,0

0,0

247686,1

467271,2

промисловість

210292,3

212376,7

268923901,2

299839005,3

будівництво

131598,7

129684,7

–2393460,7

–2831630,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

58152,1

83703,7

–8453609,9

3956789,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1773,0

4501,7

639216770,1

633983764,6

тимчасове розміщування й організація харчування

46,0

158,0

–2909757,1

–2765560,5

інформація та телекомунікації

1407911,0

1637712,0

28022935,5

32023575,8

фінансова та страхова діяльність

535065,0

1369228,0

26803511,3

38690392,3

операції з нерухомим майном

161883,0

131594,0

–6277223,8

–4497705,4

професійна, наукова та технічна діяльність

3656,0

2615,0

458491122,1

482707070,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

21457,0

14824,7

17738805,7

17909892,4

освіта

0,0

0,0

1330715,8

1419015,3

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

2083,7

116,1

2169829,4

2648904,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

138,0

138,0

4427907,3

4585587,0

надання інших видів послуг

0,0

0,0

247006,6

221089,2


Продовження

 

Пасив

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на
1 січня

2017р.

на
30 вересня

2017р.

на
1 січня

2017р.

на
30 вересня

2017р.

 

 

 

 

 

Усього1

560689444,4

533697549,9

1124321989,5

1216188077,6

сільське, лісове та рибне господарство

1269494,1

1262361,2

1571542,9

2029523,1

промисловість

119313830,8

121307846,8

310043100,8

316991885,1

будівництво

35285654,8

31884262,9

55796734,3

67858477,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

108203426,8

98351478,1

389385477,7

419134610,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

114835635,6

112644044,5

74204403,7

86496993,6

тимчасове розміщування й організація харчування

10265679,7

8240349,6

4304413,4

7177838,9

інформація та телекомунікації

15555399,7

16231835,3

42983158,1

44539465,1

фінансова та страхова діяльність

50123627,9

51057716,8

33734258,0

37128974,6

операції з нерухомим майном

53553037,1

51905381,8

32173227,4

33320955,3

професійна, наукова та технічна діяльність

44343718,1

32869593,3

160622923,5

179511430,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2377025,7

2411157,8

12662804,7

14454572,0

освіта

21720,7

18514,6

187432,0

303180,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

674044,3

832547,3

1349079,9

1733204,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4853053,1

4667011,9

4669126,6

4746197,7

надання інших видів послуг

14096,0

13448,0

634306,5

760769,0

 


 

 Продовження

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на
1 січня

2017р.

на
30 вересня

2017р.

на
1 січня

2017р.

на
30 вересня

2017р.

 

 

 

 

 

Усього1

138775,0

149425,0

3112736348,5

3258392512,2

сільське, лісове та рибне господарство

0,0

0,0

3088723,1

3759155,5

промисловість

1299,0

1299,0

698282131,8

738140036,2

будівництво

0,0

0,0

88688928,4

96911109,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

24,0

24,0

489135318,6

521442902,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

0,0

0,0

828256809,4

833124802,7

тимчасове розміщування й організація харчування

0,0

0,0

11660336,0

12652628,0

інформація та телекомунікації

0,0

0,0

86561493,3

92794876,2

фінансова та страхова діяльність

134953,0

145184,0

110796350,2

127022267,7

операції з нерухомим майном

0,0

0,0

79449040,7

80728631,7

професійна, наукова та технічна діяльність

0,0

0,0

663457763,7

695088093,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2499,0

2918,0

32781135,1

34778540,2

освіта

0,0

0,0

1539868,5

1740710,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

0,0

0,0

4192953,6

5214655,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

0,0

0,0

13950087,0

13998796,6

надання інших видів послуг

0,0

0,0

895409,1

995306,2

_____________

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.