Новини
Про Головне управління >> 
Діяльність Головного управління >> 
Доступ до публічної інформації >> 
Нормативно-правова база >> 
Публікації >> 
Статистичний атлас України
Соціально-економічне становище м.Києва >> 
Прес-випуски >> 
Метаописи держстатспостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація >> 
Електронна звітність >> 
Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України >> 
Замовлення статистичної інформації
Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
Корисна інформація >> 
Здійснення реформ в Україні
Всеукраїнський перепис населення
Конкурс на заміщення вакантних посад >> 
Поштова скринька
Пошук по сайту
Міжнародна діяльність >> 
Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"
Головне управління ДФС у м.Києві
Платформа Центрів Дія
© Головне управління статистики у м. Києві, 2007-2023
Головна > ЕНЕРГЕТИКА > Використання палива (щорічна інформація)

Архів [2017] [2018] [2019]

 

Використання палива

 

Використання палива за окремими видами економічної діяльності
у 20
20 році

 

 

Викорис-тано1

Частка використання
за окремими видами економічної діяльності, відсотків

сільське, лісове та рибне госпо-дарство

промис-ловість

будівни- цтво

транспорт, складське господар-ство, поштова та кур’єрська діяльність

підприєм-ства та організації інших видів діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Усього, тис.т умовного палива

6037,4

1,2

60,2

1,0

22,8

4,9

за окремими видами

 

 

 

 

 

 

Вугілля кам'яне, тис.т

к

к

к

к

к

к

Газ природний, млн.м3

3711,4

к

к

0,0

к

1,9

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), тис.т

к

к

к

к

Бензин моторний, тис.т

245,5

0,6

3,5

1,2

6,7

14,2

Газойлі (паливо дизельне), тис.т

432,7

3,8

7,4

5,1

40,4

19,5

Пропан і бутан скраплені, тис.т

128,9

0,1

1,3

0,9

1,3

8,5

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі, тис.т

2,3

8,4

21,6

8,5

47,3

14,2

Дрова для опалення, тис.м3 щільних

83,3

1,1

54,9

4,7

2,3

25,5

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т

28,9

к

73,2

к

4,2

22,3

_____________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Структура витрат палива за напрямами використання у 2020 році

 

(відсотків)

 

Викорис-тано1

У тому числі

на перетворення
в інші види палива та енергію

для
неенерге-тичних цілей

кінцеве
використання1

втрати при розподілі, транспортуванні
та зберіганні

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

56,7

1,1

42,1

0,2

за окремими видами

 

 

 

 

 

Вугілля кам'яне

100,0

к

к

Газ природний

100,0

к

к

к

к

Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи
газовий конденсат)

100,0

к

к

Бензин моторний

100,0

к

100,0

к

Газойлі (паливо дизельне)

100,0

0,0

к

100,0

Пропан і бутан скраплені

100,0

к

к

99,9

к

Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі

100,0

100,0

Дрова для опалення

100,0

62,5

37,5

Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини

100,0

88,7

11,3

_____________

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням даних.